top of page
  • Writer's pictureLucia Stachova

Partner pri pôrode z pohľadu pôrodnej asistentky

Updated: Oct 11, 2021

O tom či má byť pri pôrode prítomný aj váš partner, rozhodnete vy. Matka.
Pôrod dieťaťa je mimoriadne silný a pamätný zážitok. Pre matku je však aj veľmi náročný - ako fyzicky, tak aj psychicky. Vy sama najlepšie viete, ako bolesť zvládate a ako si priebeh vášho pôrodu predstavujete.


Zvládne to váš partner?


Existujú muži, ktorí neznesú pohľad na krv alebo majú slabé empatické vnímanie. Niektorí zase cítia, že by takúto situáciu len veľmi ťažko zvládali.

V žiadnom z týchto prípadov by však muž nemal mať pocit, že zanedbáva svoju povinnosť.


Dôležité je, aby ste si prítomnosť blízkej osoby pri vašom pôrode poriadne premysleli. Obaja by ste mali vopred vedieť, čo vás na pôrodnej sále čaká a ako pôrod prebieha. Ideálne je, ak spolu s partnerom absolvujete prípravu na pôrod a vopred si pozriete pôrodnú sálu, v ktorej by ste chceli pôrod absolvovať.


Jeho prítomnosť vám môže pomôcť

Prítomnosť partnera môže mať zásadný dopad na priebeh pôrodu a to najmä z fyziologického hľadiska.

Niektorí experti, ako napríklad Michel Odent, tvrdia, že žena by mala byť pri pôrode chránená pred stimuláciou mysliacej časti mozgu (neokortexu), aby pôrod prebiehal pokojne. Aktivity tejto časti mozgu by sa mali utlmiť, aby sa umožnilo primárnej,

“nemysliacej” časti mozgu spojiť sa so základnými vitálnymi funkciami a prebrať kontrolu nad telom.


Žena by mala byť najmä sama so sebou, vnímať svoje telo a jeho potreby a advekvátne reagovať. Nepotrebuje sa sústreďovať na rozmýšľanie a rozprávanie.

Ak toto zoberiete do úvahy, partner, ktorý vás aktívne sprevádza pri pôrode, môže významne napomôcť k tomu, aby váš pôrod prebehol v poriadku.


Úlohy partnera pri pôrode


  • Pomáha pri udržiavaní pitného režimu a prísunu energie (fruktóza),

  • Uvedomuje si, že rozhovory je potrebné v I. a II. dobe pôrodnej eliminovať,

  • Uprednostňuje neverbálnu komunikáciu a pozorovanie toho, na čo rodička reaguje pozitívne a na čo naopak nie,

  • Podporuje partnerku pochvalou a pozitívnym naladením,

  • Meria kontrakcie a intervaly medzi nimi,

  • Poskytuje masáž bedrovej oblasti, krížov, dolných končatín medzi kontrakciami a oblasti vnútornej časti stehien,

  • Podporuje rodičku pri využívaní rôznych polôh a zmierňovaní bolesti.Stojí vždy pri hlave rodičky.


"Prítomnosť partnera pri pôrode vám poskytne pocit istoty, psychickú podporu v pokročilom štádiu pôrodných bolestí a bude vašou oporou. Spolupráca medzi vami a personálom bude kvalitnejšia a zároveň lepšie a pokojnejšie znesiete bolesti."


Či už sa rozhodnete byť pri pôrode sama s personálom a plne im dôverovať, alebo by ste chceli mať pri pôrode aj svojho partnera, rozhodnete sa správne. Rozhodujte sa vždy podľa toho, ako to vy sama cítite.

Verte sebe a svojim deťom.

P.A- Lucia0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page